Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim

BIP FB Tarcza
Godło RP

Służę jak Orsza

Wszystkich, których wirtualne łącza tutaj zaprowadziły, witamy serdecznie na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim, istniejącej od 21 marca 2003r.

Znajdziecie tutaj wszystkie informacje o Szkole, m.in.:

Na stronie biblioteki szkolnej znajdują się informacje, dotyczące działania biblioteki, podany jest wykaz lektur szkolnych, a także zamieszczone są różne materiały dodatkowe, dotyczące tychże lektur.

Jest tu jednak sporo więcej.

W dziale "Mała Ojczyzna" znajdziecie wiadomości o Wałdowie Szlacheckim i okolicznych miejscowościach.

W dziale "Różności" zamieszczone są artykuły na najprzeróżniejsze tematy, np. obsługi komputera i Internetu, znaczenia imion czy pór roku. Zasobny jest dział, dotyczący obchodów różnych dni i świąt, zawierający sporo ciekawych artykułów.

Warto też zajrzeć do "Galerii foto" czy na nasz kanał YT, gdzie można obejrzeć filmy z różnych wydarzeń szkolnych.

Do wszystkich podstron portalu można dotrzeć, korzystając z przycisku menu (), znajdującego się w lewym, górnym rogu strony.

Mamy nadzieję, że informacje, z którymi się tutaj zetkniecie, są na tyle ciekawe, iż będziecie do nas zaglądali częściej.

Życzymy samych miłych chwil spędzonych razem z nami... i niech przyświeca Wam motto naszej Szkoły: "Służę jak Orsza".

Zapraszamy...

Konkursy

Zapraszamy do udziału w konkursach związanych z Rokiem Pamięci rtm. Witolda Pileckiego w 120 rocznicę urodzin

 • Obrazy z życia rtm. Witolda Pileckiego

  Konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 SP.

  Praca plastyczna musi mieć formę komiksu, być wykonana techniką dowolną, płaską, na kartce formatu A4.

 • Ku pamięci rtm. Witolda Pileckiego

  Konkurs muzyczno - poetycki dla uczniów klas 4-8 SP.

  Zaśpiewana piosenka lub wyrecytowany wiersz powinien nawiązywać do rtm. W. Pileckiego. Nagranie powinno mieć format pliku MP4. Wykonania mogą być solo lub w zespołach.

 • Piszę do Ciebie Tato...

  Konkurs literacki dla uczniów klas 7-8 SP.

  Należy napisać odręcznie list jako odpowiedź na korespondencję rtm. Witolda Pileckiego pisaną do córki lub syna. Fragmenty korespondencji można znaleźć TUTAJ. List powinien zawierać nie więcej niż 200 słów.

 • Moje życie

  Konkurs literacki dla uczniów klas 4-8 SP.

  Forma wierszowana o życiu i działalności rtm. W. Pileckiego. Wiersz powinien posiadać nie więcej niż 4 zwrotki, ponadto forma dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców.

Czas trwania konkursów - od 1 kwietnia 2021r. do 7 maja 2021r.

Gotowe prace z opisem (imię, nazwisko, klasa), wypełnioną Kartą uczestnika konkursu oraz Oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych należy dostarczyć do dnia 5 maja br. do biblioteki szkolnej, do P. Małgorzaty Kowalewskiej, która oferuje również pomoc techniczną w kwestii nagrań piosenek.

Prace zostaną przekazane do Organizatorów.

Konkurs plastyczny PORTRET INKI jest elementem szkolnego projektu "Serce dla Inki".

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-8 naszej Szkoły w kategoriach:

 • klasy 1-3
 • klasy 4-6
 • klasy 7-8

Należy wykonać portret "Inki" - Danuty Siedzikówny dowolną techniką, format pracy również jest dowolny.

Termin - do 21 maja 2021r.

Gotowe prace z opisem - imię, nazwisko, klasa (na odwrotnej stronie pracy) - należy dostarczyć do biblioteki szkolnej, do P. Małgorzaty Kowalewskiej.

Na zwycięzców czekają nagrody!!!

Zapraszamy na konkurs fotograficzny pod patronatem Starosty Grudziądzkiego "To mnie zachwyca w mojej małej ojczyźnie".

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu grudziądzkiego.

Tematyka zdjęć powinna dotyczyć obiektu przyrodniczego bądź krajobrazowego z terenu powiatu grudziądzkiego.

Gotowe prace z opisem (na odwrocie podpisać: imię i nazwisko, wiek autora), wypełnioną Kartą uczestnika konkursu oraz Oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych należy dostarczyć do dnia 22 czerwca br. do biblioteki szkolnej, do P. Małgorzaty Kowalewskiej.

Do każdego zdjęcia wymagany jest opis, dlaczego akurat ten obiekt został wybrany jako temat fotografii (maksymalnie pół strony formatu A4 czcionką 12 pkt).

Prace zostaną przekazane do Organizatorów.

Ogłoszenia

30 kwietnia 2021r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 824) informuję, że dla Oddziałów Przedszkolnych obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania - pracują one w trybie stacjonarnym; od 4 maja br. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w Szkole; od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w trybie hybrydowym (50 proc./50 proc.); od 31 maja br. uczniowie wszystkich klas uczyć się będą stacjonarnie w Szkole. Szczegóły podane są w zarządzeniu.

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

Zwracamy się z prośbą do wszystkich Przyjaciół Szkoły o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej Szkoły.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną listy przyjętych zostają opublikowane na stronie internetowej Szkoły.

Harmonogram lekcji i przerw:

Lekcja 0 7.00 - 8.00czynna świetlica szkolna
Lekcja 1 8.00 - 8.45przerwa 5 min
Lekcja 2 8.50 - 9.35przerwa śniadaniowa 15 min
Lekcja 3 9.50 - 10.35przerwa 10 min
Lekcja 410.45 - 11.30przerwa obiadowa 10 min
Lekcja 511.40 - 12.25przerwa obiadowa 10 min
Lekcja 612.35 - 13.20przerwa 5 min
Lekcja 713.25 - 14.10przerwa 5 min
Lekcja 814.15 - 15.00przerwa 5 min
Lekcja 915.05 - 15.50przerwa 5 min
Lekcja 1015.55 - 16.40koniec zajęć
Plan lekcji

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603 z późn. zm.).

W roku szkolnym 2020/2021 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych są:

1.21-22 grudnia 2020r.
1.4-5 stycznia 2021r.
2.25-27 maja 2021r.(dni egzaminu ósmoklasistów)
3.28 maja 2021r.
3.4 czerwca 2021r.

Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2020/2021:

1.16 września 2020r.(zebranie w postaci dyżuru telefonicznego i podania wiadomości mailowych)
2.21 października 2020r.(konsultacje wych. - umówione spotkania, dyżur telefoniczny)
3.25 listopada 2020r.(zebranie)
4.16 grudnia 2020r.(konsultacje wych. - głównie z rodzicami uczniów zagrożonych oceną ndst)
6.10 lutego 2021r.(zebranie)
6.24 marca 2021r.(konsultacje wych.)
7.21 kwietnia 2021r.(zebranie)
8.25 maja 2021r.(konsultacje wych.)
Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej witryny internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: http://www.orsza.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Treści niedostępne:
 • witryna nie posiada formularza kontaktowego; można skontaktować się ze Szkołą pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc; dane teleadresowe znajdują się na dole każdej strony witryny;
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego;
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i głuchych oraz nie posiadają opisu tekstowego;
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem;
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu;
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.
 • Wyłączenia:
 • dokumenty tekstowe i tekstowo - graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań, są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Deklarację sporządzono dnia na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowy strony, na której jest niedostępna treść;
 • swoje imię i nazwisko;
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail;
 • informacje, jaki sposób przekazania treści jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille'a, informacja dźwiękowa).

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada koordynator ds. dostępności - Małgorzata Kowalewska. Można skontaktować się z Nią mailowo - malkow@orsza.pl) lub telefonicznie - 56-46-82-777.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Organu Nadzorującego Szkołę - Urzędu Gminy Grudziądz. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy", Wałdowo Szlacheckie 57, 86-302 Grudziądz

 • Budynek nr 1
 • Aby wejść do budynku należy pokonać 3 stopnie (jest dostępny podjazd) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 • Budynek jest dwukondygnacyjny (parter i poziom 1), aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody.
 • W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 • Przy budynku znajduje się parking bez wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.
 • Budynek nr 2
 • Aby wejść do budynku należy pokonać 3 stopnie (jest dostępny podjazd) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 • Budynek jest dwukondygnacyjny (parter i poziom 1), aby dostać się na poziom powyżej parteru można skorzystać z windy.
 • Przy budynku znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.
 • Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Dokumenty

Rodzicu, otrzymałeś dostęp do dziennika elektronicznego "Uczniowie Optivum NET+ (UONET+)".

E-dziennik E-dziennik E-dziennik

Aby zobaczyć informacje o swoim dziecku:

 • W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego:

  https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminagrudziadz

  albo kliknij link lub niebieski obrazek. Wyświetli się powitalna strona systemu.

 • Kliknij przycisk "Załóż konto", a następnie wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy.
 • Zaznacz opcję "Nie jestem robotem" i kliknij przycisk "Wyślij wiadomość".
 • Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać własne hasło.
 • Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję "Nie jestem robotem" i kliknij przycisk "Ustaw nowe hasło".
 • Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.
 • Przeglądaj informacje o swoim dziecku, otwierając poszczególne zakładki.

Informacje na temat poruszania się w programie znajdziesz na zakładce "Pomoc".

Jeśli nie wiesz, jak po raz pierwszy zalogować się do dziennika elektronicznego, obejrzyj filmy (kliknij zielony obrazek).

Dzieci przedszkolne oraz uczniowie i nauczyciele mogą korzystać ze stołówki szkolnej. Obiady będą wydawane od poniedziałku, 7 września 2020r.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: 56 46 827 77 do piątku 4.09.2020r. do godz.9.00.

Cena jednodaniowego (pojedynczego) obiadu wynosi 7 zł, zarówno dla uczniów, jak i dorosłych. Opłatę należy wnosić o 20. dnia każdego miesiąca.

Koszt obiadów za wrzesień 2020r. to 126 zł.

W przypadku nieobecności dziecka można zrezygnować z posiłku (z możliwością odliczenia od ogólnego rachunku) z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

PORADNIA RODZINNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GRUDZIĄDZ

ul. Kulerskiego 11/2

(budynek Spółdzielni Mieszkaniowej Rządz - 1 piętro)

Konsultant - mgr Krzysztof Czepukojć

Tel. 605 748 164

Email: tchgrudziadz@wp.pl

Internet: grudziadz.teenchallenge.pl

 • Oferta pomocy:
 • osoby z problemem alkoholowym
 • członkowie rodzin z problemem alkoholowym
 • dorosłe dzieci alkoholików
 • osoby z problemem przemocy w rodzinie
 • Formy pomocy:
 • poradnictwo indywidualne
 • poradnictwo rodzinne
 • grupy wsparcia AA

Punkt Konsultacyjny:

czwartek 15.00 - 17.00

 • Grupy wsparcia:
 • Grupa AA "Tędy Droga" - wtorek 17.00
 • Grupa AA "Przebaczenie" - sobota 17.00
 • Grupa AA "Motylki" - niedziela 16.00 (dla kobiet)

Gorące tematy

Pamiętajcie, że nie tylko obowiązek nałożony przez Szkołę, ale przede wszystkim Wasz zdrowy rozsądek i dbałość o własne bezpieczeństwo powinny przypominać Wam o ubieraniu kamizelek odblaskowych, szczególnie w okresie zimowym, podczas długich, ciemnych godzin popołudniowych i wieczornych.

W 2020r. nasza placówka została podłączona do Sieci nowoczesnym łączem światłowodowym, wybudowanym przez firmę NEXERA w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dzięki światłowodowej Sieci cała społeczność szkolna może korzystać z innowacyjnych metod dydaktycznych. Budowa nowoczesnego społeczeństwa, dla którego szybki dostęp do świata cyfrowego jest równie ważny jak to co materialne, nigdy nie była łatwiejsza.

Osiągnięcia Szkoły i Uczniów

Szkoła od wielu lat uczestniczy w różnych programach, projektach, akcjach i konkursach, ogłaszanych przez czynniki zewnętrzne, ale też inicjuje takie działania samodzielnie, zarówno na poziomie ogólnoszkolnym, jak i grupowym czy klasowym.

W dziale "Różności" zamieszczone są artykuły na najprzeróżniejsze tematy, m.in. obsługi komputera i Internetu.

W 2020r. Gmina Grudziądz usprawniła pracę w kształceniu na odległość poprzez uruchomienie platformy edukacyjnej MOODLE.

Z początkiem roku szkolnego 2017/2018 zostało utworzone konto Szkoły na YouTube.

W roku 2015 powstała Fundacja Pierwsze Skrzypce, szczodrze wspierająca naszą Szkołę. Założycielem i Prezesem Fundacji jest Pan Rafał Łucki.

Z początkiem roku szkolnego 2015/2016 zostało utworzone konto Szkoły na FB.

14 marca 2013r. w Szkole powstała drużyna harcersko - żeglarska - 52 DH "Remus", a w roku szkolnym 2014/2015 - gromada zuchowa - 22 GZ "Wesołe Elfy".

Podium

System Ewaluacji Oswiaty - Gimnazjum System Ewaluacji Oswiaty - SP EWD Przykłady Dobrych Praktyk Archiwum Wspomnień JP2 Kryształowa Koniczyna Wdzięczność Młodych Serc Strona przyjazna młodzieży Polski Internet www.Nastoprocent.com UniqueSite

Uwaga! Alarm!

Badania pokazują, że świadomość numerów alarmowych - w tym europejskiego numeru alarmowego - jest bardzo niska. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że od Twojej znajomości numerów alarmowych może zależeć czyjeś życie?

Przeczytaj artykuły na temat służb alarmowych, obejrzyj filmy na temat udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach oraz dotyczące numerów alarmowych, a następnie zagraj w grę "Pierwsza pomoc" i sprawdź swoją wiedzę zarówno w zakresie znajomości numerów, jak i udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. W trakcie gry trzeba będzie użyć jednego z numerów alarmowych. Powodzenia!

Kalendarz

r.

Do zakończenia roku szkolnego pozostało: 

Imieniny obchodzą

Przysłowie na dziś

Kalendarz świąt

Dzisiaj

Jutro

Reklama

BYKOM STOP! Dziecko w sieci AlhenaG Poczet władców Polski i Rzeczypospolitej

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy"

Wałdowo Szlacheckie 57

86-302 Grudziądz

woj. kujawsko - pomorskie

Emailspwaldowo@grudziadz.ug.gov.pl

TelTel.: (56) 46 82 777