banner

Dbając o dostępność naszej Placówki, dokumenty szkolne modyfikujemy tak, aby zapisane były w języku prostym, zrozumiałym dla wszystkich odbiorców.

Kalendarz roku szkolnego
 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 4 września 2023r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2023r.
 • Ferie zimowe: 12-25 lutego 2024r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca - 2 kwietnia 2024r.
 • Egzamin ósmoklasisty: 14-16 maja 2024r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 21 czerwca 2024r.
 • Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2024r.

Innych informacji, dotyczących organizacji pracy szkół, można szukać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Harmonogram lekcji i przerw międzylekcyjnych
Lekcja 0 07:00 - 08:15 czynna świetlica szkolna
Lekcja 1 08:15 - 09:00 przerwa 5 min
Lekcja 2 09:05 - 09:50 przerwa śniadaniowa 15 min
Lekcja 3 10:05 - 10:50 przerwa 10 min
Lekcja 4 11:00 - 11:45 przerwa obiadowa 10 min
Lekcja 5 11:55 - 12:40 przerwa obiadowa 10 min
Lekcja 6 12:50 - 13:35 przerwa 10 min
Lekcja 7 13:45 - 14:30 przerwa 5 min
Lekcja 8 14:35 - 15:20 przerwa 5 min
Lekcja 9 15:25 - 16:10 koniec zajęć
Plan zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Obowiązuje od 4 września 2023r.

Zajęcia pozalekcyjne

W Szkole istnieje system kół i zajęć pozalekcyjnych rozwijających talenty, zainteresowania, postawy i umiejętności społeczne oraz organizatorskie, wpierających i wyrównujących niedociągnięcia edukacyjne, przygotowujących do egzaminów i konkursów zewnętrznych.

Zajęcia pozalekcyjne, prowadzone przez nauczycieli Szkoły oraz organizatorów zewnętrznych, wpisane są w harmonogram szkolnych zajęć dydaktycznych.

Uroczystości i imprezy

Co roku powstaje w Szkole harmonogram stałych uroczystości i działań okolicznościowych o charakterze wychowawczym i kulturalnym. Przygotowania do takich uroczystości i przedsięwzięć stanowią zazwyczaj zajęcia dodatkowe.

Na stałe w harmonogramie zapisały się następujące uroczystości i działania:

   • apele i akademie z okazji świąt państwowych, lokalnych i szkolnych, m.in. Święto Szkoły;
   • dyskoteki i zabawy szkolne;
   • "Mikołajki" i "Jasełka" bożonarodzeniowe;
   • Dzień Babci i Dziadka, obchodzony w klasach młodszych;
   • udział w Gminnym Przeglądzie Form Artystycznych;
   • "Poranek Wielkanocny";
   • Dzień Dziecka i Sportu;
   • różne formy turystyczne (biwaki, wycieczki autokarowe, piesze, rowerowe).
Inne

Świetlica szkolna jest czynna w godz. 7:00-16:00.

Harmonogram spotkań z rodzicami
1. 20 września 2023r. Zebrania klasowe organizacyjne. Wybory KRR.
2. 22 listopada 2023r. Zebrania klasowe. Pedagogizacja rodziców.
3. 7 lutego 2024r. Zebrania klasowe półroczne.
4. 24 kwietnia 2024r. Zebrania klasowe końcoworoczne.
Dokumenty

Statut Szkoły, szkolne regulaminy, instrukcje i procedury (w tym dotyczące Modelu Dostępnej Szkoły), Zestaw programów nauczania na dany rok szkolny oraz zestawy podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych opublikowane są w szkolnym Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedmiotowe zasady oceniania
Formularze

Poniższe formularze dostępne są w Sekretariacie Szkoły. Można je również pobrać, a po wydrukowaniu i wypełnieniu dostarczyć do Szkoły.